Nu kan du köpa ditt digitala fiskekort direkt från Stora Bygdeträskets Fiskevårdsområde!

Nu kan du köpa ditt digitala fiskekort direkt från Stora Bygdeträskets Fiskevårdsområde!
2019-12-03 Hans Skalin

Har nyligen levererat en ny hemsida med innehåll till Stora Bygdeträskets Fiskevårdsområde. Efter vad jag kunnat utröna verkar är de nu det enda Fiskevårdsområdet som i egen regi erbjuder digitala fiskekort.

Naturligtvis kan man köpa digitala fiskekort genom ett par ifiske.se, som de flesta fiskevårdsområden verkar erbjuda. Men det kostar cirka tio procent av omsättningen. Stora Bygdeträskets Fiskevårdsområde betalar bara för betalväxeln på sajten, ett par procent på betalningarna med kreditkort.

När pengarna är på banken, dvs omedelbart efter att kunden tryck på köp-knappen, så går det digitala fiskekortet automatiskt ut med epost till köparen. Ingen manuell hantering av föreningen krävs.

Fiskekortet innehåller information om vad det gäller, till exempel dagskort, vilken dag det gäller, namn på den som ska fiska, en QR-streckkod och ett digitalt licensnummer. Kortet kan sedan enkelt kontrolleras med en kostnadsfri QR-kodläsare i mobilen, som tittar i databasen och kontrollerar att det finns och är betalt. Så systemet är mycket säkrare än det gamla analoga, på papper med handskrift.

Besök www.storabygdetrasketsfvo.se och köp ditt årskort för 2020 redan idag!