Sociala Media

Tio riktlinjer för användning av sociala media i din marknadsföring

By in Sociala Media

Det finns gott om exempel på policys för användande av digitala media och internetanvändning på nätet. Dessa används som regel för att företag ska kunna påverka vad anställda gör och förhindra att ogenomtänkta inlägg ger badwill för företaget, samt för att i vissa fall kunna vidta åtgärder om en anställd uppträder osolidariskt mot sin huvudman etc.

I en uppkopplad värld finns inga landsgränser. Det kan vara bra att hålla i minnet i sammanhanget sociala media. Det är inte bra om man bryter mot amerikansk lag, inte ens om det är tillåtet i Sverige och i synnerhet inte i amerikanska tjänster som Facebook, LinkedIn, Twitter eller Google Plus. Det finns så många lagar som man ska ta hänsyn till att jag tänker inte ens räkna upp dem. Jag har istället försökt sammanställa några enkla punkter för att underlätta användandet av sociala medier.

  1. Var inte en skitstövel!

Allt du gör på nätet idag får du även leva med i framtiden. När du söker anställning blir du grundligt googlad och dina inlägg i sociala media granskas med lupp. Om du behandlar dina kunder eller bara en kund som skit, får du också räkna med samma behandling av dina kunder. Hit-and-run-taktiken funkar allt sämre.

  1. Kolla med chef, kollega eller vän.

Det är alltid bra om inlägg är välskrivna och inte kan tolkas på annat sätt än du avsett. Kolla därför gärna vad en kollega eller vän tycker innan du trycker på sändknappen. Om du inte hinner eller vill det, läs igenom texten en gång till. Om det ändå blir fel, redigera inlägget eller radera och gör om. Snacka även igenom med kolleger och chefer vad som ska skrivas och varför. I företag är det en fördel om debatten kring aktiviteter på nätet är levande och kreativ.

  1. Organisera användning av sociala media.

I företag är det bra om ledningen formulerar målsättningar med nätaktiviteterna och även utser vem som är ansvarig för vad. Både när det gäller inlägg och vem i en organisation som ansvarar för att kolla och administrerar företagets sidor och grupper i de olika medier som man engagerat sig i, egna sidor såväl som andra. Även om alla gör olika inlägg är det tryggt och effektivt om alla vet vem man ska vända sig till eller tipsa om inlägg etc.

  1. Skapa målsättningar och håll dig till dem.

Skapa mål för vad du vill uppnå med dina inlägg. Tänk sedan genom i vilka ämnen och media du ska göra inlägg, sätt sedan upp mål för hur ofta. Tänk på att för ofta är ofta värre än för sällan. Om man inte har något att sälla är det ibland bättre att vara tyst. Målsättningar är framför allt viktigt för företag att förmedla till alla anställda.

  1. Skilj på privata inlägg och officiella inlägg för företaget.

Det är en bra grundregel att vara tydlig i fråga om ett inlägg är privat eller för företagets räkning. I tveksamma fall, förtydliga genom att exempelvis skriva ”Min personliga åsikt är…” eller ”Mitt företag har följande hållning i frågan…”. Kom även ihåg dina målsättningar för ditt inlägg. Det är ofta bra för karriären att vara aktiv i sociala media, men när du gör inlägg för företagets räkning bör du ha företagets målsättningar för ögonen.

  1. Var positiv.

Ingen är intresserad av gnäll. Om du vill klaga, leta upp en vägg därhemma som du kan trakassera med dina klagomål. Var däremot inte rädd för att berömma kloka människor, och gilla och dela vidare bra inlägg. Idag kollar man upp folk innan man tar kontakt. Det är trist om folk får negativ uppfattning om dig innan du ens träffat dem.

  1. Se dig själv som en ansvarig utgivare.

Var gärna rolig, men var försiktig med satir, politik, religion, kön, individer och etnisk härkomst.

Det är lättare än du tror att bli tolkad som sexistisk, rasistisk eller bara dryg. Skriv ingenting i sociala medier du inte skulle vilja se publicerat i DN. Utgå från att hela världen läser dina inlägg. Städa gärna bort inlägg du inte längre vill stå för. Kom även ihåg att om du bara vänder dig till ett visst urval av mottagare så ska du inte ha inlägget öppet för alla. Utnyttja i så fall möjligheterna att skapa grupper och använd dessa.

  1. Skriv aldrig i affekt.

Det spelar ingen roll hur arg eller kränkt du känner dig. Om du är arg är det bättre att vänta med att exempelvis svara tills ilskan lagt sig och du kan göra ett klokt och genomtänkt inlägg. Om du inte har ett bra svar till ett inlägg i företagets forum, sida eller grupp, svara att du läst inlägget, be om tid att undersöka saken och återkom sedan med ett bra svar.

  1. Ta all kritik på allvar.

Det kan förkomma att konkurrenter gör negativa inlägg anonymt i öppna diskussionsforum. Om du ser klagomål, riktiga eller fejkade, svara att du inte känner igen situationen och be att de kontaktar support eller dig direkt via epost eller telefon. Andra kan se mellan raderna att det är fejk och du får sympati genom att du för säkerhets skull tar saken på allvar och artigt ber att få hjälpa till.

  1. Undvik formuleringar som ”åsikter och inlägg är mina privata” i din profil.

Sådana formuleringar är utan juridisk eller moralisk betydelse. Dina inlägg är alltid dina egna, enligt lag. Men kom ihåg att som representant för att företag räknas ditt inlägg som ett anbud om det riktar sig en specifik person eller ett företag, oavsett vad du skrivit i din profil. Och det kan man inte svära sig fri från genom en liten kommentar i din profil. Om du inte har befogenhet att yttra dig för företaget räkning, avstå då helt från det.