Strategi & planering

Vi gör en analys och plan baserad på er verksamhets art och behov:

  • Målsättningar.
  • Målgrupper.
  • Typ av innehåll.
  • Plan för produktion och publicering. (När, av vem, evenemang, säsongsrelaterade händelser, lanseringar etc).
  • Marknadsföring genom e-post och/eller sociala medier. (Frekvens, val av kanaler etc).
  • Uppföljning/analys/rapportering.
000